A-märkt

A-rate_logo_white
A-MÄRKT är en märkning av film som kan användas av till exempel biografer, festivaler, tidningar och filmtjänster. A-märkningen fungerar som en form av konsumentupplysning. För att en film ska bli A-märkt (Approved Bechdel-Wallace Test) ska den innehålla minst två kvinnliga karaktärer med namn som någon gång under filmen samtalar med varandra om något annat än män. Detta enligt det s.k. Bechdel Wallace-testet, som det går att läsa mer om nedan.

Vad är syftet med att A-märka film?
Att medvetandegöra, synliggöra och uppmuntra till att öka kvinnors representation i film.

Viktigt! A-märkt film värderar INTE om filmen är bra/dålig, jämställd eller inte – utan är en liten upplysning om att ”i den här filmen så finns det visst två kvinnor med namn, som pratar med varandra om någonting annat än män”.

Men, ur ett större perspektiv berättar Bechdel-Wallace-testet något väldigt viktigt då faktum är att så få filmer faktiskt klarar dessa till synes enkla kriterier. De flesta filmer som t.ex. nomineras till både Oscarsbidraget och Guldbaggen klarar knappt ett kriterium, av Bechdel-Wallace-testets tre.

A-märkt är ett sätt för oss att tillgängliggöra Bechdel-Wallace-testet (vem som helst kan märka en film eller annat enligt dessa kriterier), så att vi hjälper varandra att sprida denna kunskap, med förhoppningen att fler berättelser och perspektiv blir synliga på bioduken.

Initiativtagare till A-märkt är de fyra biograferna Bio Rio (Stockholm), Roy (Göteborg), Spegeln (Malmö) och Röda Kvarn (Helsingborg) som drivs av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Lanseringen sker i samarbete med WIFT (Women in Film and Television) och Rättviseförmedlingen.

Hur syns det att en film är A-märkt?
Filmen kommer på vår hemsida ha en A-märktlogotyp, samt innan filmen kommer en vinjett visa att filmen är A-märkt.