Analysera mera

”Analysera mera”…film och samtal på Reflexen tillsammans med Svenska psykoanalytiska föreningen:

Vi ser tillsammans en film med psykologiskt utmanande innehåll och efter visningen håller en föreningsmedlem en inledning (10-15 minuter) till ett samtal med publiken.

Vad väcks psykologiskt till liv inom oss när vi ser filmen? Vad får oss att reagera, att på olika sätt ta ställning? Kan vi tillsammans förstå mer av vad vi just varit med om?

Samtalen där det är fritt fram att ta till orda – eller bara lyssna – pågår 30-45 minuter i omedelbar anslutning till filmen.

Alla intresserade är välkomna! Ingen föranmälan krävs.

2018-04-16 Katie Says Goodbye