Skolbio

Visningar våren 2017

2017-03-07 kl. 09.00 Siv sover vilse
2017-03-28 kl. 09.30 Den lille prinsen
2017-05-09 kl. 09.00 Djungelboken
2017-05-15 kl. 13.00 Micro och Gasolin
2017-05-30 kl. 09.00 Nerve

Sedan flera år samarbetar Reflexen med Svenska filminstitutet, Mediacenter Stockholm och Stockholms kulturförvaltning med filmverksamhet för barn och ungdom i alla åldrar, allt från förskolebarn upp till gymnasiet. Att gå på bio är ett nyttigt nöje. Den gemensamma filmupplevelsen ger utgångspunkt för samtal, skapar nyfikenhet och ger impulser till fortsatt kunskapssökande. Filmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer.

Att gå på skolbio är samtidigt ett sätt att lära nästa generation biobesökare att upptäcka biografen och låta dem möta en bred och varierad filmrepertoar som de sällan eller aldrig skulle hitta på egen hand. Det väcker även intresset för studier av film som konstart och massmedium.

Bokning
Bokning sker via Medioteket, Utbildningsförvaltningen på telefon 08-508 33 481 eller 08-508 33 482

eller mejl till:
skolbio@stockholm.se

Bekräftelse med filmhandledning skickas ca en vecka före föreställningen. En föreställning kan ställas in om inte tillräckligt antal platser bokats. Avbokning för fler än 5 personer ska ske minst 14 dagar i förväg annars debiteras antalet bokade biljetter. För mer information om skolbio och filmerna kontakta Carina Häll på telefon 08-508 33 255.

Besök även Mediecenters hemsida.