Programpunkt

Dadas Voices
24
Maj
2022

Dadas Voices

Filmvisning av sju kortfilmer skapade av unga tjejer i Stockholm och Nairobi inom projektet Dadas Voices.Kortfilmerna har producerats som ett delmoment inom projektet Dadas Voices och bygger på personliga berättelser tagna ur tjejernas liv. De uttrycker ett behov av att dela med sig av såväl de ljusa som de mörka stunderna i livet och synliggör hur steget från flicka till kvinna i många fall innebär att göra upp med andras krav och förväntningar. För att kunna lyssna till sin egen röst.Under våren har deltagarna inom Dadas Voices utforskat sitt berättande genom filmskapande och animation. Processen har bestått av manusförfattande, bildsättning, ljudläggning och redigering. De 12 tjejerna från Nairobi och 3 från Stockholm har skapat verk som nu är redo att visas för världen.

Välkomna!Filmvisningen är gratis men platsbokning krävs och görs via biljettlänken ovan.Mer om projektet Dadas VoicesDadas Voices är en fortsättning av samarbetsprojektet Voices in Space som initierades år 2020 av Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm och Hope Raisers Initiative i Nairobi. Likt Voices in Space bygger även Dadas Voices på ett utbyte och en samverkan mellan två parter vars målsättning är att vägleda och ge unga en meningsfull och kreativ fritid. Projektets huvudsyfte är att lyfta unga tjejers röster och berättelser genom att tillhandahålla rätt verktyg för att skapa och nå ut. Den metod som tillämpas för att uppnå detta är digitalt berättande.Förutom faktiska färdigheter i animation och filmskapande bidrar projektet även till en ökad känsla av gemenskap, en källa till inspiration och ett sammanhang där tjejerna kan möta kvinnor verksamma inom filmbranschen. Projektets deltagare kommer vidare att arbeta för att nå ut till andra tjejer i sina närområden för att sprida kunskapen. På så sätt ämnar projektet att bidra till en långsiktig social förändring där  unga kvinnors röster både syns och hörs i större utsträckning. Projektet finansieras av Svenska Institutet.