Historik

Kulturkommitténs tillkomst
Kulturkommittéerna i Stockholms ytterstad startade 1969 efter ett beslut i Stockholms kulturnämnd att låta det lokala föreningslivet tilldelas anslag för att arrangera kulturprogram. År 1972 kunde Skarpnäcks kulturkommitté anställa sin första kultursekreterare, vars uppgift var att skapa nätverk mellan skolor, bibliotek och institutioner för att anordna lokala kulturprogram. Även föreningslivet fick professionell hjälp att ordna kulturprogram i sin verksamhet. Kulturkommittén skaffade en logga (framtagen av Ulla Fornaeus), för att sprida information om alla de program som arrangerades av föreningar och kommittén.

Samarbetet med SF och övertagandet av biografverksamheten
Sedan 2 januari 1961 bedrev SF verksamhet på biograf Reflexen i Kärrtorps centrum, ritad av arkitekt Sverker Feuk. Bion hade den för tiden typiska stora cinemascopeduken och salongen hade 437 platser. Över entrén lyste namnskylten i rött och i foajén var väggarna klädda med ekpanel. Salongen var utrustad med starkt sluttande golv. Interiören bestod av den naturliga betongen som gjutits i modern mönsterrelief i vilken funktionalistiska ljuspunkter lagts in. Maskinrummet var utformat som en baldakin, klädd med spjälpanel i rödbok. Kulturkommittén behövde en lokal som låg lättåtkomlig för invånarna. Reflexens foajé stod tom på dagarna och hösten 1975 flyttade expeditionen in. Tillsammans med SF startades en filmserie kallad ”Skratta på torsdag” där kulturkommittén valde filmen och SF:s personal stod för visningen. Då SF lade ner sin verksamhet 1977 fick Skarpnäcks kulturkommitté det unika tillfället att ta över Reflexen. Kulturkommittén fick köpa projektorerna av SF, som var i drift till och med 2012.

Turteatern flyttar in
Reflexen blev också moderscen för Turteatern, som flyttade ut från Gamla stan för att dela lokalen. Salongen byggdes om, efter ritningar av Nils Gunnar Nilsson, så att den kunde användas till både teater och bio. Några bänkrader togs bort för en teaterscen och ena utgången byggdes in till loger. Cinemascopduken ersattes med en vikduk som kunde vikas upp vid teaterföreställningarna. Vid invigningen den 18 september 1977 visades Charlie Chaplins Rampljus och biljettpriset var 12 kronor (5 kronor för barn), Turteatern spelade sin familjeföreställning Korven.

Repertoarens omfattning och filmstudion gör entré
De första åren visades samma film söndag och påföljande onsdag. Matinéfilm visades enbart söndagar. 1986 började filmklubben Skarpnäcks filmstudio visa film varannan tisdagskväll, som ett komplement till de öppna visningarna. Från och med år 2000 visas även repertoarfilm också varannan tisdag.

2000-talet och Reflexens klassiska neonskylt
År 2005 beviljades Skarpnäcks kulturkommitté tillsammans med Turteatern ett större anslag inom Stadsförnyelseprojektet för upprustning av Reflexen. Detta möjliggjorde totalrenoving av hela det elektriska systemet för scenteknik och maskinrum samt ombyggnad av herrtoaletten till handikapptoalett. Den röda neonskylten återskapades också och lyser sedan hösten 2006 igen. Reflexenskylten belönades med hedersomnämnande vid Årets skylt 2006 av Stockholms stadsbyggnadskontor, Skönhetsrådet och Ljusreklamförbundet. Motiveringen löd: ”Storstockholms många förortsbiografer var en gång stadsdelarnas givna samlingspunkter och deras roll i det lokala nöjeslivet annonserades med neonskyltar, som inte stod innerstadens premiärsalonger efter. I Kärrtorp har biograf Reflexen fått tillbaka sin välkända skylt, som i många år lyst med sin frånvaro. Klassiska röda neonrör i typsnitt troget originalet lyser åter över torget och visar tydligt vägen till stadsdelens eget nöjestempel.”

En renovering av foajén med en ny bardisk genomfördes inför 30-årsjubiléet av Kulturkommitténs och Turteaterns verksamhet på Reflexen. 30-årsjubiléet firades med stumfilmsklassikern Häxan med livemusik av Matti Bye och Panoptikonorkestern den 11 mars 2007. Den ursprungliga biokassan återskapades 2008.

En ny teater flyttar in och biografen digitaliseras
I januari 2010 lämnade Turteatern Reflexen. Sedan hösten 2010 har Teater Reflex sin verksamhet i Reflexen. I januari 2013 installerades en ny digital projektor. Investeringen var möjlig tack vare ekonomiska bidrag från bl.a. Stockholms stads kulturförvaltning och Svenska filminstitutet. Den digitala projektorn invigdes den 3 februari 2013 av Kristina Lutz, ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd och Gunno Sandahl, kultur- och programchef på Folkets Hus & Parker.

Biografens samarbeten och nätverk
Bion har under alla år samarbetat med Folkets Hus & Parker/Bio Kontrast. År 2013 gick Kulturkommittén in som fullvärdiga medlemmar i Folkets Hus & Parker. På Folkets Hus och Parkers filmdagar i Sundsvall blev Reflexen utsedd till Årets Bio 2013 med motiveringen ”Årets Bio är en lysande mix av ideella krafter, höga kulturella ambitioner, lokal förankring och tron på biografen som mötesplats.”

Reflexen är sedan 2009 ansluten till biografnätverket Europa Cinemas som bland annat har till syfte att öka spridningen av europeisk kvalitetsfilm. Europa Cinemas är ett nätverk som finns i 60 länder och 588 städer.

Hösten 2014 inleddes Live på bio-föreställningar med livesändning av opera från Metropolitan i New York och från och med hösten 2015 visas även balett från Bolsjoj i Moskva.

Sommaren 2016 bytte Skarpnäcks kulturkommitté namn till Kulturföreningen Biograf Reflexen.

Reflexen blev nominerad till Årets barnbio 2018, en utmärkelse som delas ut av Biocentralen.

I december 2018 installerades en ny, större filmduk för bättre bioupplevelse. Installationen möjliggjordes tack vare stöd från Kulturförvaltningen, Stockholms stad.

Sommaren 2019 kläddes originalfästmanssofforna om och sommaren 2021 byttes de gamla, begagnade stolarna ut efter närmare 40 år i tjänst till helt nya. Även foajén fick nya stolar. Investeringen möjliggjordes tack vare stöd från Svenska Filminstitutet.