Skolbio

Visningar hösten 2021

2021-10-19 kl. 09.00 Framtiden är vår
2021-11-02 kl. 09.30 Apstjärnan
2021-11-16 kl. 09.00 Romys salong
2021-11-23 kl. 09.30 Blod och tårar
2021-12-14 kl. 13.00 Uppdrag: Ulja Funk

Sedan flera år samarbetar Reflexen med Medioteket, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, med filmverksamhet för barn och ungdom i alla åldrar, från förskolebarn upp till gymnasiet. Att gå på bio är ett nyttigt nöje. Den gemensamma filmupplevelsen ger utgångspunkt för samtal, skapar nyfikenhet och ger impulser till fortsatt kunskapssökande. Filmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer.

Att gå på skolbio är samtidigt ett sätt att lära nästa generation biobesökare att upptäcka biografen och låta dem möta en bred och varierad filmrepertoar som de sällan eller aldrig skulle hitta på egen hand. Det väcker även intresset för studier av film som konstart och massmedium.

Bokning

Visningarna är slutna för skolor i Stockholm. Skolor kan boka biljetter på något av följande sätt:

1.    Via formuläret på stockholm.se/medioteket  (under rubrikerna Film och ljud /Skolbio Stockholm)

2.    Mejla till skolbio@stockholm.se

3.    Ringa 08-508 33 481

Mediotekets hemsida finns information om filmerna, åldersrekommendationer, trivselregler, avbokningsregler, kurser, lärarkvällar och en massa annat.

För att diskutera filmerna, komma med egna önskemål om visningar eller annat som är kopplat till film i skolan kan skolor kontakta Carina Häll via e-post carina.hall@edu.stockholm.se eller tel 08-508 33 255.