SKOLBIO

Visningar hösten 2022

2022-10-18 kl. 09.00 Lill-Zlatan och morbror Raring

2022-11-08 kl. 09.30 Kalles födelsedagsäventyr

2022-11-22 kl. 09.30 Aja baja, Alfons Åberg

2022-11-29 kl. 09.00 Birta

2022-12-19 kl. 13.30 Comedy Queen

Sedan flera år samarbetar Reflexen med Medioteket, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, med filmverksamhet för barn och ungdom i alla åldrar, från förskolebarn upp till gymnasiet. Att gå på bio är ett nyttigt nöje. Den gemensamma filmupplevelsen ger utgångspunkt för samtal, skapar nyfikenhet och ger impulser till fortsatt kunskapssökande. Filmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer.

Att gå på skolbio är samtidigt ett sätt att lära nästa generation biobesökare att upptäcka biografen och låta dem möta en bred och varierad filmrepertoar som de sällan eller aldrig skulle hitta på egen hand. Det väcker även intresset för studier av film som konstart och massmedium.

Bokning

Visningarna är slutna för skolor i Stockholm. Förfrågan om platser kan mejlas till skolbio@edu.stockholm.se eller göras via telefon, 08-508 33 481.

För att diskutera filmerna, komma med egna önskemål om visningar eller annat som är kopplat till film i skolan kan skolor kontakta Carina Häll via e-post carina.hall@edu.stockholm.se eller tel 08-508 33 255.